Huszárhadjárat
09.09.09
Az Udvarhelyi Híradó cikke - megjelent 2007 október 8.-án.

Az elmúlt hétvégén második alkalommal tartották a szentegyházasfalvi Őszi hadjáratot, melynek keretében hazai és külföldi huszáregyletek mutatták be a korabeli viseletet, dalokat és a nyerges életformát. A hadjárat során közel hatvan lovashuszár és húsz szekérnyi (megközelítőleg 140) kísérő járta be a környéket, és idézte fel a verbuválás jeleneteit, amikor a falusi legények a színes huszári forgatag csábítására úgy döntöttek, hogy elindulnak megvédeni hazájukat.
HuszártoborzóAz idei hadjárat három napot ölelt fel, így a szervezők már pénteken fogadhatták a vendégeket a szentegyházi huszárlaktanyán. A fo­gadást követően egy szűkre szabott szentmise keretében megáldották az újonnan ké­szült szentegyházas­fal­vi hu­szárviseletet, melyet a 22 fős helyi huszáregylet készítte­tett, nem kis költséget adózva a célra – némely hu­szár adós­ságban is maradt. Az áldást követően bemutatták a tavalyi hadjárat „fényképalbumát” – Danis János fotókiállítását Bo­dó Levente képzőmű­vész nyitotta meg. Danis több éve dokumentálja a szentegyházi ünnepeket, idén 40 fotóját állították ki. A fotó­művész egy ploieşti-i szék­helyű magyarországi vállalat vezetője, aki „hétvégenként feljár hozzánk magyar szót hallani” – fogalmazott Haáz Sándor, a hadjárat főszervezője. A napot a szentegyházi gyer­mekfilharmónia (be­se­gí­tett a helyi huszáregylet) koncertje zárta, melynek dalait az októberi vértanúk emlékére állították össze. Éjfélkor úgy fújtak takarodót, hogy szombaton a hadjárat – az október ha­todikai emlékművek koszo­rú­zásával – Kápolnásfalut, majd Máréfalvát érinti, de saj­nos utóbbit ki kellett hagyni, mi­vel a délelőtti eső késleltette az indulást. „Napközben szép időt és lelkes foga­dó­kö­zön­séget kaptunk Felszegben (Szentegyháza), Kápolnásfalu fő­terén és az egykori szentke­reszt­bányai vasüzemnél” – me­sélte lapunknak Haáz a had­járat útvonalát. Az említett pon­toknál Mihály József hu­szár­kapitány (szintén szerve­ző) tartott verbuváló beszédet, majd – huszárdalok kí­sé­re­té­ben – korabeli verbuválást játszottak. A túra során sajnos tör­tént két baleset: egy kislány a szekérről, egy huszár pedig a lo­váról esett le, mindkettő­jüket az udvarhelyi kórház sür­gősségi osztályára szállították, de nem történt komolyabb sé­rülés. Vasárnap délelőtt Szel­ter­szen folytatódott a prog­ram, ahol többek között lovas ver­senyt, íjász- és fogathajtó-be­mutatót, valamint főzőver­senyt tartottak. Mindemellett az Őszi hadjárat leglényegesebb része az volt, hogy kö­zösségek találkozhattak és énekelhettek együtt, közben pedig végigjárhatták és meg­ha­tározhatták azokat a tá­ja­kat, amelyek hozzánk tartoznak.

Külföldi ló, erdélyi táj
Közel egy tucat huszárcsoport vett részt a hadjáratban, köztük a szentegyháziak, kápolnásiak, gyergyószentmiklósiak, marossárpatakiak, kézdivásárhelyiek, udvarhelyiek és Magyarországról a miskolciak, szegediek, hódmezővásárhelyiek, valamint a budapestiek. Miholcs József, aki nemrég megkapta a hagyományőrzés aranykeresztjét, lapunknak elmondta, hogy csoportjuk a tizenötös Mátyás Huszárezred hagyományait őrzi. Az ezred az 1848–49-es szabadságharc alkalmából jött létre, amikor Kossuth Lajos felkérte Berzenczei László marosszéki képviselőt, hogy hozzon létre egy alakulatot. Miholcs a civil életben szobrászként tevékenykedik, egyszer azt mondták neki: „művész úr, higgye el nekem, hogy ezzel a huszársággal többet tett a magyarságért, mint az összes szobrával” – fogalmazott Miholcs, aki a huszárságot már életformának és szakmának tekinti.

Bálint István írása