A szalma már a lovak hasáig ér
09.09.09
Az Udvarhelyi Híradó cikke - megjelent 2008 március 14.-én.

Könnyek gyűltek a szemébe és a hangja is akadozott Győrffy Árpád huszárőrnagynak, amikor a lováról beszélt. A székely huszárezred őrnagyát még kérdeztük a huszáréletről, a ruhájukról, rendezvényeikről, mindezt a közelgő ünnep apropóján, amikor újra találkozhatunk a helyi huszárokkal, amint büszkén felvonulnak a városban, ámulatba ejtve kicsiket és nagyokat egyaránt.
– A székely huszárezred magába tömöríti Gyer­gyó­szent­miklós, Marossárpatak és Kis­falu, valamint Nagyfalu hu­szárjait, és most verbuválódik egy újabb csapat az egyik csík­környéki faluból is, derült ki a tavaszi huszárakadémián.
– Milyen a huszárakadé­m­ia?
– Magyarországról jöttek a ha­gyományőrző katonai és hu­száregyesülettől, és előadáso­kat tartottak a székely lótól kezdve a fegyvernemeken keresztül a csapatrendszerig, mindenről, és elengedhetetlen esténként a mulatság is.
– Hogyan lehet valakiből huszár?
– Először is a huszár sokkal job­ban kell sze­resse a lovát ön­magánál, tehát minden jelent­kezőnek saját lova kell legyen, mert huszár ló nélkül nem lé­tezik. Egyébként nagyon várjuk a büntetlen előéletű fiata­lo­kat, akik jó alkalmaz­ko­dókészséggel rendelkeznek.
– Van valamilyen korhatár?
– Nincs, hetvenéves huszá­runk is van, Bálint Gyula bácsi sze­mélyében.
– És jól tartja magát?
– Nagyon, el vagyunk ragadtatva Bálint Gyula bácsitól.
– Hány udvarhelyi huszár van?
– Kilencen voltunk, de most négy nagyon fiatal huszárral bővül a csapatunk. Kette­jük­nek nagy szerencséje volt, mert a ruhájukhoz kaptak tá­mo­gatást. Nagyon drága egy i­lyen ruha.
– Mennyibe kerül?
– A teljes felszereléssel együtt 4000 lej. Drága az anyag, a munkadíj, a gombok, a külföldről hozott zsinór, a csákó, a kard...
– Ez azt jelenti, hogy itt varr­­ják a huszárruhát?
– Igen, a környéken egyvalaki tudja megvarr­ni, a gyergyóújfalusi Blénesi Lóránt. Neki annyi a munkája, hogy alig győzi, most a csíkiaknak éppen 40 huszárruhát fog varrni. Pedig nem könnyű, mert a tiszteknek már sokkal bonyo­lultabb a ruhájukon a minta.
– Milyen rendfokozatok van­nak?
– Vannak a közhuszárok, a ti­zedestől a fő­törzsőrmesterig, a tisztek pedig a hadnagy­tól a tábornokig.
– Önnek milyen fokozata van?
– Kapitány voltam, most őrnagyi rangban vagyok. A különböző rendezvényeknél mi ad­juk a parancsokat, teljes katonai rend és fegyelem van a huszároknál.
– Hogy telnek a huszárok mindennapjai?
– A lovak állandóan készenléti állapotban kell legyenek. Emiatt aztán bárhová is mentünk, mindenki megcsodált, mert mind a lovaink, mind a ruháink csodálatosak – és itt már köny­nyezett is az őrnagy.
– Az ünnep közeledtével nagy készülődésben lehetnek...
– Igen, a szalma már a lovak ha­sáig ér – ka­cagott fel Győrffy Árpád.