Egyesületünk szabályzata:
A székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred huszára:
1.    18. életévét betöltve, valamint a próbaidő lejártával,  rendelkezzen hiteles és korhű egyenruhával és felszereléssel.
2.    Legyen megbízható, kötelességtudó, fegyelmezett pontos.
3.    Legyen hűséges a csapatához, szolgálatkész, hasznos, segítsen másokon.
4.    Legyen barátságos, tekintse testvérének bajtársait.
5.    Az állatok barátja, tekintse lovát társának, ápolja, kímélje azt.
6.    Legyen előzékeny és engedelmes.
7.    A nehézségeket viselje jókedvvel derűvel.
8.    Legyen bátor, tiszta gondolkodásában, szavaiban és cselekedeteiben.
9.    Legyen Istenhívő.
10.    Megfogadja, hogy nem hoz szégyent csapatára, az egyenruhát méltatlanul és alkalomhoz nem illően nem viseli.
11.    A csapata és a katonai hagyományőrzés érdekeit előbbre tartja a saját érdekeinél.
12.    A hagyományőrző felettesei határozatait és kéréseit feltétel és vita nélkül teljesíti, tudva azt, hogy ezzel nemzetét és nemzetisége önbecsülését és jövőjét szolgálja.

A huszár nem csupán fegyvernem, hanem teljes emberi létezésmód.
A legtisztább, erkölcsös életű, hazugságot, idegenmajmolást  nem tűr.


Saját értékeit, szabadságát becsülő ember. Ehhez tartsuk magunkat.

Isten engem úgy segéljen.