Egyesületünk

Huszár

Egy magyar jelenség, amely ugyanazt a képet ébreszti fel minden más anyanyelvű népben is.

Egyesületünk 1986-ban alakult, de csak 2003-ban lett bejegyezve civil szervezetként 7 alapító taggal.

Csapatunk 2004-ig székely népviseletben jelent meg rendezvényeken, és a mai napig vannak olyan programok, amelyeken ilyen viseletben veszünk részt. 2005 márciusától a 11. Székely Határőr Huszárezred 9 korhűen rekonstruált ruháját tudhatjuk magunkénak, valamint 2008-ban újabb 5 korhű ruhát sikerült elkészíttetni. A csapat teljes létszáma: 17 fő.

Az egyesület tagja a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek valamint a Magyar Hagyományőr Világszövetségnek is.  Testvér-egyesületi viszonyban vagyunk a magyarországi Fehérvári Huszárok Egyesületével. Erdélyben a gyergyószentmiklósi Földváry Károly Hagyományőrző Egyesülettel, a szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesülettel, valamint a marossárpataki, szovátai és kápolnási Mátyás Huszárbandériumokkal is szoros kapcsolatot ápolunk.

Egyesületünk szabályzata:

A székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred huszára:

1. 18. életévét betöltve, valamint a próbaidő lejártával, rendelkezzen hiteles és korhű egyenruhával és felszereléssel.

2. Legyen megbízható, kötelességtudó, fegyelmezett pontos.

3. Legyen hűséges a csapatához, szolgálatkész, hasznos, segítsen másokon.

4. Legyen barátságos, tekintse testvérének bajtársait.

5. Az állatok barátja, tekintse lovát társának, ápolja, kímélje azt.

6. Legyen előzékeny és engedelmes.

7. A nehézségeket viselje jókedvvel derűvel.

8. Legyen bátor, tiszta gondolkodásában, szavaiban és cselekedeteiben.

9. Legyen Istenhívő.

10. Megfogadja, hogy nem hoz szégyent csapatára, az egyenruhát méltatlanul és alkalomhoz nem illően nem viseli.

11. A csapata és a katonai hagyományőrzés érdekeit előbbre tartja a saját érdekeinél.

12. A hagyományőrző felettesei határozatait és kéréseit feltétel és vita nélkül teljesíti, tudva azt, hogy ezzel nemzetét és nemzetisége önbecsülését és jövőjét szolgálja.

A huszár nem csupán fegyvernem, hanem teljes emberi létezésmód. A legtisztább, erkölcsös életű, hazugságot, idegenmajmolást nem tűr. Saját értékeit, szabadságát becsülő ember. Ehhez tartsuk magunkat.

Isten engem úgy segéljen.

Pár érdekes adat

Számokban összefoglalva rólunk:

Esemény részvétel
0
Taggal
0
Lelovagolt kilóméter
0

Éves szinten megrendezett események ahol mindig jelen vagyunk, 1986-tól napjainkig.

A legnagyobb Székelyre emlékezünk

Február 3 - Orbán Balázs megemlékező ünnepségen veszünk részt

Megemlékezés

Március 15-én az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk.

Húsvéti határkerülés

Áprilisban a húsvéti határkerülésen diszelgünk.

Pünkösdi búcsú

Májusban a csíksomlyói búcsúra zarándokolunk.

Unitárius világtalálkozó

Június hónapban pedig az Unitárius világtalálkozón vonulunk fel.

Agyagfalvi Székely nemzetgyűlés

Októberben az 1848. október 16-i Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlésre emlékezünk.

Györffy Árpád emlékverseny

Huszár ügyességi emlékverseny, a Székely Nemzetgyülés emlékére szervezett ünnepséget követő napon.

Őszi hadjárat

Októberben pedig az Őszi hadjáraton veszünk részt, de számos más rendezvény is tarkítja programfüzetünket.

A csapat meghívásokra és támogatói számára lovas bemutatókat, parádékat szervez. Egységünk kapitánya és elnöke ifj. Dakó Tibor, hadnagya és alelnöke Szász Dénes.

Szeretnéd megtudni mit is jelent Huszárnak lenni?

Egyesületünk tagjai

„Csak azon huszár bír lovasszellemmel, kinek hű kedély mellett bátor szíve van; ki erős karjában és lovában bízik, és ez utóbbit önmagánál jobban szereti és ápolja; ki minden körülmény között merész az elhatározásra, melyet a tett nyomban követni kész. Az ilyen huszár nem ismer nehézséget, eleme a támadás és még a hátrálásban is csak eszközt lát arra, hogy kedvezőbb viszonyok között újból támadjon.”
Dakó Tibor

Kapitány

Szász Dénes

Hadnagy

Fodor Miklós

őrmester

Szász Botond

zászlós

Kiss Árpád

közhuszár

Orbán Brigitta

Közhuszár

Esztány Ede-Zsolt

közhuszár

Ifjú Tamás Márton

közhuszár

Telekfalvi Dávid

közhuszár

Bíró István

Közhuszár

Tamás Márton

közhuszár

Tamás Tamás Levente

közhuszár

Bodó Vass József

közhuszár

Bálint Csongor

Közhuszár

Boros Sándor

közhuszár

Szekeres Zoltán

közhuszár

Csíki Levente

közhuszár

Oláh Botond

Közhuszár

Oláh Gergő

huszárjelölt

Oláh Nándor

huszárjelölt

Dávid Zalán

próbaidős közhuszár

Dakó Gergő

huszárjelölt

Jakab Szilárd

próbaidős közhuszár

Tamás Ádám

huszárjelölt

Tamás Gellért

huszárjelölt

Bartos Attila

pártoló tag

Péter Levente

pártoló tag

Andrási László

pártló tag

Egyesületünk folyamatosan várja olyan 14. életévét betöltött fiú, férfi jelentkezését, aki úgy érzi, hogy a szabályzatnak meg tud felelni és rendelkezik saját vagy állandóan bérelhető, a leírásnak megfelelő lóval; aki önként vállalja és betartja az egyesület működéséhez szükséges célkitűzéseket és szabályokat. Lányok és hölgyek jelentkezését is szívesen vesszük.

Szeretnék az egyesület tagja lenni.